dijous, 5 de febrer de 2009

CAIROUAN

A Tunez, un dels mitjans per desplaçar-se la gent pobre, és la bicicleta, tot i els problemes que tenen amb la seva clàssica vestimenta.