dissabte, 14 de maig de 2011

Reflex a l'Estany

L'Ànec Mandarí amb el reflex de la barca ANNA, de can Generet.