dissabte, 12 de maig de 2012

EL MIRADOR

Portada del mes de maig.
Fotomuntatge:  Jaume Planas "Taliu"